Privacy Statement HD Connect – Accelerate

Wanneer u uw gegevens achterlaat nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een database/gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de licentieadministratie. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.
Uw gegevens kunnen, samen met informatie over u, worden geanalyseerd, om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Wij kunnen u deze informatie en/of aanbiedingen via e-mail toezenden. Dit doen wij alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Verder kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een e-mail met uw persoonsgegevens aan info@hdconnect.nl .

Beveiliging van uw gegevens

HD Connect beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Cookies op hdconnect.nl

Op deze pagina vind u meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door HD Conncet worden gebruikt en hoe u invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.
De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.
Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.
Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. U weet daardoor zeker dat alleen de servers van HD Connect de cookies ontvangen die eerder via AccelerateMe.nl dan wel HDConnect.nl werden verkregen. Ook via javascript kan alleen op AccelerateMe.nl dan wel HDConnect.nl toegang worden verkregen tot de cookies die door HD Connect zijn geplaatst.
Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk HTTP-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die u voor hetzelfde domein krijgt als dat u bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van HD Connect dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat u bij een bezoek aan Accelerate third-party cookies voor bijvoorbeeld Youtube.com en andere websites van derden krijgt.
Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.
De cookies maken het mogelijk dat:
• er kan worden bijgehouden welke advertenties u al heeft gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt
• er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken
• er gerichte advertenties getoond kunnen worden (bijvoorbeeld een jongeren product bij een jongeren website)
Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party – in ons voorbeeld dus AccelerateMe.nl – niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Waar worden cookies op AccelerateMe.nl dan wel HDConnect.nl  voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat u bent ingelogd, dat u bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat u bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan uw wensen aanpassen, heten functionele cookies.
Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegegevens over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. Informatie over uw bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om eventuele advertenties op uw interesses af te stemmen. HD Connect gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina’s die u eerder op AccelerateMe.nl dan wel HDConnect.nl hebt bezocht.
De bezoekersprofielen die HD Connect zelf met behulp van first party cookies opstelt, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van HD Connect te verbeteren.

Welke cookies gebruikt HD Connect?

Tracking cookies

Tracking cookies worden door ons op uw apparatuur geplaatst, zodat we uw computer weer kunnen herkennen als u ons opnieuw bezoekt. Er zijn twee soorten tracking cookies: sessie cookies en permanente cookies. Met sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website tijdens een bezoek op uw computer zijn bekeken. Met permanente cookies kunnen wij uw computer herkennen als u onze website later opnieuw bezoekt.

Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door de bedrijven Adobe en Google. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Komt u op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet genoemd hebben)? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

Disclaimer

Dit overzicht van cookies op AccelerateMe.nl dan wel HDConnect.nl is een momentopname. HD Connect streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Vanwege het niet-statische karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of sites per direct in dit overzicht te vinden zijn.
Hoe kan ik cookies weigeren?
Zonder cookies is het voor ons haast niet mogelijk om u als bezoeker de beste ervaring te geven bij het bezoeken van de site. Dat heeft te maken met het analyseren van de webstatistieken om te bepalen hoe de site er uit moet zien en navigeren, maar ook om te bepalen welke content populair is en wat door onze bezoekers eigenlijk niet wordt gelezen.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

Cookies verwijderen in Internet Explorer
1. Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
2. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.
Cookies verwijderen in Firefox
1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
2. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.
Cookies verwijderen in Chrome
1. Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacyop Browsegegevens wissen
Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.
Cookies verwijderen op de Mac
1. Klik links in de menubalk op Safari.
2. Klik op Wis geschiedenis.
3. Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. ...
4. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis.
5. Klik tot slot op Wis geschiedenis.

How We Access Your Data

HDConnect B.V. has obtained authorised client credentials for Accelerate to access Google Calendar data via Google Calendar API Services. HD Connect B.V. keeps these credentials confidential.

In order to access Google Calendar API Services, the App uses the following URLs:


How We Use Your Data

Access to your data happens from within the HD Connect Accelerate software after you as a user authorises us. We request the following data;

  • Data associated with Google account
    • the end user's email address – to let the Accelerate Software authenticate the user using OAuth authentication mechanism 
  • Data associated with Google Calendar
    • list of user's calendars (id and name of the calendar) – to let you pick one the Accelerate software as well as display the name of the calendar on the screen
    • list of events from the selected calendar (event title, start and end time of each event as well as notification time) – to notify you about upcoming events according to notification settings, display progress indication for current event, remaining time to the end of the current event
    • Add new appointments to your Calendar from the Accelerate interface


How We Store Your Data

Data is downloaded via secure SSL connection. The data is stored in your own Accelerate database. The data does not leave this database. The data is immediately lost if a user revokes access.


How We Handle Your Data

The data will not be transferred to others. HDConnect will not use this Google data for serving advertisements. 


Revoke Access

If you decide to revoke access of the App to your Google Account you may use “3rd Party Access” page of your Google Account located at https://security.google.com/settings/security/permissions.

All notices required to be made to HDConnect B.V. pursuant to this Policy may be made in writing to support@hdconnect.nl. Alternatively, you can send written requests by regular mail to the following address: 

HDConnect

Herfordstraat 8

7418EX Deventer

Policy version 1.0

Maak kennis met Accelerate!